Serwis wyłączników zwarciowych

Oferujemy gwarancyjny i pogwarancyjny serwis wyłączników zwarciowych. Dokonujemy wnikliwej oceny stanu technicznego aparatury, w celu sprawdzenia jej sprawności, poziomu zużycia, a także wczesnego wykrycia ewentualnych awarii. Dzięki temu zapobiegamy usterce całej instalacji elektrycznej, która wiązałaby się z przestojem w jej funkcjonowaniu, a także generowałaby ryzyko napięć, mogące prowadzić m.in. do pożaru.

Po stwierdzeniu wystąpienia awarii przechodzimy do diagnostyki wyłączników zwarciowych. W jej trakcie wnikliwe oceniamy poszczególne komponenty instalacji, a znalezione awarie są następnie naprawiane. Prowadzimy sprzedaż elementów aparatury niskiego napięcia, dlatego mamy stały i natychmiastowy dostęp do części zamiennych. Dzięki temu przeprowadzamy drobne prace serwisowe, a także kapitalne remonty podzespołów. Na każdym etapie działania informujemy Cię o konieczności przeprowadzenia konkretnych prac, a także przedstawiamy ich wycenę, abyś miał świadomość tego, co robimy i ile to kosztuje. Dzięki temu ostateczny koszt usługi nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem.

Serwis wykonywany przez specjalistów

Prace realizują serwisanci ze stosownymi uprawnieniami, doświadczeniem, a także z umiejętnością obsługi sprzętu diagnostyczno-naprawczego. W efekcie usługa jest realizowana szybko i sprawnie, skracając przy tym do minimum czas przerwy w ciągłości dostarczania energii elektrycznej.

Przeprowadzamy:

  • serwis wyłączników APU-30,
  • serwisowanie APU-50,
  • serwis wyłączników DS,
  • serwis wyłączników M-PACKT.

W ramach serwisu wyłączników zwarciowych informujemy również, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z instalacji, a także jak zapobiegać jej nadmiernej eksploatacji. Sporządzamy również dokumentację z obsługi technicznej poszczególnych komponentów. Instruujemy na temat częstotliwości działań kontrolnych w przypadku konkretnego rozwiązania, a także wskazujemy obszary, które należy poddawać częstszej kontroli. Zapraszamy do współpracy.